Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 15η Πρόσκληση - 25/07/2018

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Ιούλιος, 2018 - 13:00
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 25η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 1:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Οικον. έτους 2018

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας της σύμβασης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο "προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Στυλίδας"

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας της σύμβασης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Εχιναίων και Δ.Ε. Πελασγίας για τα έτη 2017-2018 (Α΄φάση)"

Θέμα 4ο: Αίτηση Λάντζα Στέργιου για εκτέλεση εργασιών εντός Δημοτικής οδού στον οικισμό Ραχών Στυλίδας - Άδεια τομής

Θέμα 5ο: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής

Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: "Συnτήρηση συστημάτων θέρμανσης - ψύξης κτιριακών εγκαταστάσεων

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: "Αναβάθμιση-Επισκευή  τοπογραφικών οργάνων"

Θέμα 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: "Συντήρηση - Επισκευή αντλιοστασίων"

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο:  "Επισκευή GPS"

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εργασίας με τίτλο: "Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας"

Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εργασίας με τίτλο:  "Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα - άλση"

Θέμα 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών"

Θέμα 13ο: Έγκριση κανονιστικής απόφασης που αφορά το κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 14ο: Καθορισμός αριθμού παραγωγικών αδειών - θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2018

Θέμα 15ο: Έγκριση ονομασίας ανωνύμου δημοτικής οδού 15 μεταξύ των Ο.Ι. 53-54 σε οδό "Ιωάννη Σταθά" κατόπιν της σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Ο.Τ.Α. Νομού Φθιώτιδας

Θέμα 16ο: Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Στυλίδας

Θέμα 17ο: Επιστροφή αδιαθέτου ποσού χρηματοδότησης της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής", στα πλαίσια του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Θέμα 18ο: Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Θέμα 19ο: Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (Εικοσαετίας) κατόπιν της αριθμ. 4410/31-05-2018 αίτησης της κας Ρεγκίνας Ρόζας Μαρίας Πουρσανίδου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΛΛΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou152018.pdf495.33 KB
randomness