Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 15η Πρόσκληση - 18/12/2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος, 2017 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο: Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 138/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής των υπηρεσιών.

Θέμα 4ο: Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018.

Θέμα 5ο: 5η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης "Αποχέτευση ακάθαρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών Δήμου Στυλίδας της πράξης διαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου - Ραχών.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 149/2016 (Αρ. πρακτικού: 13/11-10-2016) απόφασης του Δ.Σ. Στυλίδας σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Στυλίδας για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης βοσκής της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για: 1) Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων 2) Αμοιβές λογιστών και 3) Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων  Οικον. Καταστ. του Δήμου (Ισολ - Αποτ. Χρ.) έτους 2016.  

Θέμα 8ο: Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Στυλίδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou152017.pdf422.02 KB
randomness