Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 15η Πρόσκληση - 15/12/2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2020 - 10:30
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση ,  με τηλεδιάσκεψη ,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ  «Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κωρονοϊού  COVID -19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 - ΦΕΚ 5350/Β/5-12-2020,  την 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

Θέμα 2 : Περί λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό - COVID 19

Θέμα 3 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2020

Θέμα 4 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης (Π.Δ. 171/87) έτους 2021

Θέμα 5 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου ( ΑΡΘΡΟ 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006) έτους 2021

Θέμα 6 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό ( ΑΡΘΡΟ 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006) έτους 2021

Θέμα 7 : Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021

Θέμα 8 : Ορισμός μελών  και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2021

Θέμα 9 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021

Θέμα 10 : Ανάκληση της αριθ. 148/2020 ΑΔΣ για Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 11 : Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2021

Θέμα 12 : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2021

Θέμα 13 : Συμπλήρωση της υπ’αριθ.   2/7/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou152020.pdf504.76 KB
randomness