Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 14η Πρόσκληση - 12/12/2017

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Δεκέμβριος, 2017 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
14
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 12η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:  7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο:  Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 138/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής των υπηρεσιών.

Θέμα 4ο:  Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2008.

Θέμα 5ο:  5η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης "Αποχέτευση ακάθαρτων και   

                   επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών Δήμου Στυλίδας της πράξης διαχείριση λυμάτων   

                   ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου - Ραχών.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 149/2016 (Αρ. πρακτικού: 13/11-10-2016) απόφασης του Δ.Σ. Στυλίδας  

                  σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Στυλίδας για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

                  Χωροταξικής Ορθότητας Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης βοσκής της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Θέμα 7ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για: 1) Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και

                   εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων 2) Αμοιβές λογιστών και 3) Αμοιβή Ορκωτού  

                   Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων  Οικον. Καταστ. του Δήμου (Ισολ - Αποτ. Χρ.) έτους

                   2016.  

Θέμα 8ο:  Αντικατάσταση  μελών  Ενιαίας  Α/θμιας Σχολικής  Επιτροπής  Δήμου Στυλίδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΛΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou142017.pdf429.29 KB
randomness