Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 12η Πρόσκληση - 12/09/2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος, 2016 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
12
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, τη 12η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Στυλίδας και εφαρμογή αυτού από τις υπηρεσίες του Δήμου Στυλίδας, για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Θέμα 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 19 Α/Α ΟΠΣ: 1599 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα", Άξονας Προτεραιότητας 10 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ", της πράξης με τίτλο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας".

Θέμα 3ο: 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Θέμα 4ο: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2016.

Θέμα 5ο: Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών σε υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 6ο: Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων 2016.

Θέμα 7ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Πελασγίας".

Θέμα 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ραχών".

Θέμα 9ο: Έγκριση ονομασίας ανωνύμου κοινοχρήστου χώρου σε πλατεία "Επισκόπου Ευμενείας Κύρου Μάξιμου".

Θέμα 10ο: Αύξηση ωρών εργασίας εργαζομένων στο Δήμο Στυλίδας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μειωμένου ωραρίου.

Θέμα 11ο: Περί ορισμού δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για τη στελέχωση (ως μέλη) της διαχειριστικής επιτροπής του ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεων α) Αποστόλου Χουλιαρά του Αναστασίου, κατοίκου Τ.Κ. Αγίας Τριάδας Αλμυρού και β) Κτηνοτρόφων κατοίκων Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς, για παράνομη βόσκηση βοσκοτόπου χωρικής περιφέρειας Παλαιοκερασιάς.

 

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΛΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou122016.pdf52.55 KB