Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 11η Πρόσκληση - 28/07/2016

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 28 Ιούλιος, 2016 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
11
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 28η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2016.

Θέμα 2ο: Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θέμα 3ο: Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών σε υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας που τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω μετάταξης.

Θέμα 4ο: Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών σε υπάλληλο.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 7453/14.07.2016 αίτηση της Δημοτικής Συμβούλου κας Κοντού Γεωργίας.

Θέμα 6ο: 7η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 6907/30.06.2016 αίτησης του κ. Κουνή Γεωργίου.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 7407/13.07.2016 αίτησης της κας Δημάκη Βασιλικής – Μαρίας.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 10/09.11.2015 αίτησης του πολιτιστικού συλλόγου Αχλαδιωτών «Το Χρυσάμπελο» Κούμπαο.

Θέμα 10ο: Αύξηση ωρών εργασίας εργαζομένης στο Δήμο Στυλίδας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), μειωμένου ωραρίου.

Θέμα 11ο: Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 12ο: Αξιολόγηση αίτησης και χορήγηση προέγκρισης για άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΛΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou112016.pdf51.04 KB