Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 11η Πρόσκληση - 14/09/2020

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος, 2020 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
11
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε δια ζώσης  συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010 (Α΄87) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988), που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, τη 14η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 :  8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικ.έτους 2020

Θέμα 2 : Εξέταση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Στυλίδας

Θέμα 3 : Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Στυλίδας περιόδου 2020-2023 (Α φάση)

Θέμα 4 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης  του Δήμου Στυλίδας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Θέμα 5 : Τροποποίηση της αριθμ. 75/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6 : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου και έγκριση της μελέτης με «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 7 : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου και έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Θέμα 8 : Κανονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας

Θέμα 9 : Ίδρυση παιδικής χαράς στην Κοινότητα Αχλαδίου

Θέμα 10 : Λήψη Απόφασης - Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση (επέκταση από 3 σε 10 στρέμματα και εκσυγχρονισμός) υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια), δυναμικότητας 40 τον/έτος, στην θέση «Άγιος Ιωάννης», του Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας, του Μίλεν Αραμπατζίεβ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86»

Θέμα 11 : Έγκριση υπαγωγής του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υλοποίηση των ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Θέμα 12 : Απομάκρυνση κουβουκλίου παλαιού περιπτέρου από την Κεντρική πλατεία Μύλων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 13 : Λήψη απόφασης - Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

Θέμα 14 : Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας

Θέμα 15 : Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης,  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών νερού  για άρδευση το μήνα,  στον κ.  Νταντίνη Κωνσταντίνο και στον κ. Τασούλα Κωνσταντίνο.

Θέμα 16 : Λήψη απόφασης  περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στον Καραβόμυλο,  με μισθωτή την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou112020.pdf516.02 KB