Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 11η Πρόσκληση - 13/08/2019

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Αύγουστος, 2019 - 12:30
Αριθμός Πρακτικού: 
11
Είδος Επιτροπής: 

Θέμα 1 : Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Θέμα 2 : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 3 : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 4 : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 5 : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 6 : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2019

Θέμα 7 : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2019

Θέμα 8 : Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ξύλινου αναψυκτηρίου στην θέση Πευκάκια

Θέμα 9 : Έγκριση ΣΔΑΕΚ Δ. Στυλίδας

Θέμα 10 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Οδοποιία Στυλίδας - Παλαιοκερασιάς - Αχλαδίου - Μύλων -Πελασγιας - Γλύφας"

Θέμα 11 : Συγκρότηση προσωρινής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Αρδευτικών Τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα 12 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων ΔΕ Στυλίδας, ΔΕ Εχιναίων"

Θέμα 13 : Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου                           Χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Θέμα 14 : Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού  (Ναυαγοσωστών) – Προμήθεια  απαραίτητου ειδικού  Εξοπλισμού

Θέμα 15 : Έγκριση της υπ΄αριθ. 7331/05-08-2019 απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου με τίτλο "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002232 η οποία τροποποίησε την αριθ. 5659/21-06-2019 όμοια απόφαση

Θέμα 16 : Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 17 : Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

Θέμα 18: Λήψη απόφασης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6680/2019 αίτημα της NEXANS HELLAS A.B.E. για χορήγηση άδειας τομής σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου για τη σύνδεση των κτιρίων – γραφείων Διοίκησης και Λογιστηρίου με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_11_2019.docx23.2 KB
randomness