Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 10η Πρόσκληση - 25/09/2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος, 2017 - 20:00
Αριθμός Πρακτικού: 
10
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
Θέμα 2ο : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.
Θέμα 3ο : Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.
Θέμα 4ο : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2017.
Θέμα 5ο : Επιστροφή χρέωσης τόκων του δημότη Κυρίτση Κωνσταντίνου του Χρήστου.
Θέμα 6ο : Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας.
Θέμα 7ο: Αποδοχή παραίτησης υδρονομέα άρδευσης περιόδου 2017.
Θέμα 8ο: Έγκριση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου στον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Θέμα 9ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Θέμα 10ο: Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή.
Θέμα 11ο: Απόφαση για την εργασία καθαρισμού περιαστικών αλσών Δ.Ε. Στυλίδας.
Θέμα 12ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: "Επικαιροποίηση της μελέτης: Μελέτη δικτύου αποχέτευσης - προμελέτη βιολογικού καθαρισμού στο Δ.Δ. Γλύφας".
Θέμα 13ο : Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.
Θέμα 14ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για "Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων"
Θέμα 15ο : Κατάταξη σε ομάδες όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
Θέμα 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επούλωση λακούβων στη Δ.Κ. Στυλίδας"
Θέμα 17ο : 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Θέμα 18ο : Έγκριση υπαγωγής του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Θέμα 19ο : Ανακοίνωση αίτησης του Νικολάου Λεμόνη του Ιωάννη.
Θέμα 20ο : Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας - Λογγιτσίου» του Δήμου Στυλίδας.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon omadiki_prosklisi_9_2017-2.pdf52.91 KB
randomness