Βρίσκεστε εδώ

Ολοκληρωμένη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών – Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
08/09/2023 έως 11/10/2023
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
9767
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος, 2023

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».

CPV:

  • 45232420-2 - Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
  • 45252127-4 - Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων
  • 31712331 -    Φωτοβολταϊκά στοιχεία
  • 90481000-2 - Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
  • 42996000-4 - Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων
  • 51500000-7 - Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού

 


 

 - Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ps874o1z-64s_perilipsi.pdf279.63 KB
randomness