Βρίσκεστε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 - 2023»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
23/03/2022 έως 07/04/2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
2595
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετάρτη, 23 Μάρτιος, 2022
Η Δήμαρχος του Δήμου Στυλίδας προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 2022 - 2023» προϋπολογισμού 201.995,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Προβολή της διακήρυξης του διαγωνισμού στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_kaysimon_2022-23_22proc010258573.pdf2.15 MB