Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
20/03/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Στυλίδας, ανακοινώνει την παράταση του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Με βάση την αριθμ Δ11/ 81469/ 14-03-2023 ενημέρωση από την Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και την αριθμ 33/2023 απόφαση ΟΕ του Δήμου, ανακοινώνεται ότι : 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 02/04/2023, και  ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ. και

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.

Συστημικός Αριθμός: 196317