Βρίσκεστε εδώ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τρί, 29/11/2022 - 14:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκατέσσερις (14) Δημοτικούς Συμβούλους και δεκατρείς (13) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Περιόδου 2023. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 2 : 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 3 : Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2023. Ομόφωνα(14).

Θέμα 4 : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2023. Ομόφωνα(14).

Θέμα 5 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 6 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 7 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

Θέμα 8 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης  για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου  του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

Θέμα 9 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό  του αρ. 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

 

Θέμα 10 : Ορισμός Εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη ), έτους 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 11 :  Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής  για  θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023 . Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 12 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

Θέμα 13 : Τέλη διαφήμισης για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 14 : Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 15 : Τέλη και δικαιώματα τροφείων βρεφονηπιακού σταθμού για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 16 : Τέλη και Δικαιώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 17 : Καθορισμός τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 18 : Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος  2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 19 : Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (12), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1) και η «Πρόοδος»(1).

Θέμα 20 : Τέλη και Δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς για το έτος 2023 και εφεξής. Ομόφωνα(14).

Θέμα 21 : Τέλος δικαιώματος χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2023 και εφεξής. Ομόφωνα(14).

Θέμα 22 : Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1)

Θέμα 23 : Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής. Ομόφωνα(14)

Θέμα 24 : Συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στην Επιτροπή Διαχείρισης (Ε.Δ.Π) του νέου Προγράμματος LEADER 2023-2027 για την Π.Ε. Ευρυτανίας της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1)

Θέμα 25 : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας  για το σχολικό έτος 2023-2024. Ομόφωνα(14)

Θέμα 26 : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας  για το σχολικό έτος 2023-2024. Ομόφωνα(14)

Θέμα 27 : Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας. Ομόφωνα(14)

 

 

 

 

 

randomness