Βρίσκεστε εδώ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας

Τρί, 22/12/2020 - 17:15

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα  δύο συνεδριάσεις (17η και 18η) του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Στυλίδας με τηλεδιάσκεψη, με παρόντες  δεκαεννέα (19) Δημοτικούς Συμβούλους και οκτώ (8) απόντες από τη Μείζονα αντιπολίτευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κωρονοϊού COVID -19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 - ΦΕΚ 5350/Β/5-12-2020.

Στις συνεδριάσεις ψηφίστηκαν δύο σημαντικά θέματα, ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Παρ’ όλες τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στα οικονομικά των Δήμων λόγω δυσπραγίας και δυσκολίας πληρωμών, ο Δήμος Στυλίδας κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του και να συντάξει έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2021.

Συγκεκριμένα στην 17η συνεδρίαση  ψηφίστηκαν δύο (2) τακτικά θέματα:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2021.
    Κατά πλειοψηφία (16), μειοψήφησε η Μείζων αντιπολίτευση (2) και η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
  2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Στυλίδας έτους 2021. Κατά πλειοψηφία (16), μειοψήφησε η Μείζων αντιπολίτευση (2) και η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).

Όσον αναφορά την 18η συνεδρίαση  ψηφίστηκαν δύο (2) τακτικά θέματα.

  1. Τροποποίηση  Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας (άρθρο 10 Ν. 3584/2007). Κατά πλειοψηφία (18), μειοψήφησε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
  2. Διατήρηση δωρεάν παραχώρησης εικοσιτεσσάρων  (24) ωρών άρδευσης ανά μήνα και μόνο σε αίτημα δημότη. Ομόφωνα (19).

 

 

Γρσφείο Δημοσίων Σχέσεων

Δήμου Στυλίδας

randomness