Βρίσκεστε εδώ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας

Τρί, 15/12/2020 - 14:15

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα δύο συνεδριάσεις (15η και 16η) του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Στυλίδαςμε τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κωρονοϊού COVID -19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 - ΦΕΚ 5350/Β/5-12-2020.

Όσον αναφορά την 15η συνεδρίαση  ψηφίστηκαν δεκατρία τακτικά θέματα και ένα προ ημερησίας διάταξης.

Τακτικά θέματα :

 1. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020 (Ομόφωνα).
 2. Περί λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό - COVID 19. (Ομόφωνα)
 3. Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2020.(Ομόφωνα).
 4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιώνσυντήρησης (Π.Δ. 171/87) έτους 2021.(Κατά πλειοψηφία, λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση)
 5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου ( ΑΡΘΡΟ 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006) έτους 2021  (Κατά πλειοψηφία, λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση)
 6.  Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό ( ΑΡΘΡΟ 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006) έτους 2021. (Κατά πλειοψηφία, λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση)
 7. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) γιατην εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021. (Κατά πλειοψηφία, λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση)
 8. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2021. (Κατά πλειοψηφία, λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021. ((Κατά πλειοψηφία, λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση)
 10. Ανάκληση της αριθ. 148/2020 ΑΔΣ για Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων ΔήμουΣτυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής (Κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε η Λαϊκή Συσπείρωση)
 11. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2021. (Ομόφωνα)
 12. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2021. (Ομόφωνα)
 13. Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 2/7/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. (Κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε η Λαϊκή Συσπείρωση)

Προ ημερήσιας  διάταξης θέμα:

 1. Ορισμός Υπευθύνου λογαριασμού για το έργο της ΣΑΕ - 055 και ενάριθμοΠΔΕ: 2017ΣΕ05500005. (Ομόφωνα)

Όσον αναφορά την 16η συνεδρίαση  ψηφίστηκε ένα τακτικό θέμα.

 1.  Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Στυλίδας για το οικονομικό έτος 2019. (Κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε η Λαϊκή Συσπείρωση)

 

 

 

                                                                                         Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

                                                                                                       Δήμου Στυλίδας