Βρίσκεστε εδώ

Συνάντηση των μελών-Δημάρχων του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ στη Θεσσαλονίκη

Τρί, 31/05/2022 - 11:45

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με τη συμμετοχή της Δημάρχου Στυλίδας κας Βιργινίας Στεργίου πραγματοποιήθηκε η γενική διάσκεψη των μελών-Δημάρχων του «Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή  27 με Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Το θέμα της συνάντησης ήταν η πορεία του Ε.Ο.Ε.Σ. και η παρουσίαση του Στρατηγικού-Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ομίλου στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 –2027.

Γενικός στόχος του Ε.Ο.Ε.Σ είναι η δημιουργία και καθιέρωση ενός ελκυστικού και εκτός αιχμής βιώσιμου τουριστικού προϊόντος μέσω της προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης και προώθησης της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς  και αφετέρου η δημιουργία διασυνοριακών δικτύων και διασυνοριακών μονοπατιών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συντείνουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και να γίνει ουσιαστικός διάλογος τόσο για την άυλη, όσο και για την υλική ανάπτυξη σε διασυνοριακό επίπεδο. Ακούστηκαν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές απόψεις και επισημάνθηκε ο ρόλος του Ομίλου ως συντελεστής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε διασυνοριακό, διαπεριφερειακό, διακρατικό και συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Είμαστε παρόντες σε κάθε δράση σε επίπεδο ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Δήμου μας που θα μπορέσει να εξαργυρωθεί σε γνώση και εξεύρεση εργαλείων χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών φορέων και προγραμμάτων, με αύξηση της τεχνογνωσίας μέσω του από κοινού σχεδιασμού μεθοδολογίας και πιλοτικών εφαρμογών, στοχεύοντας πάντα στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών».

 

                                                                        Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

                                                                                Δήμου Στυλίδας

Φωτογραφίες