Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τρί, 06/09/2022 - 14:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Στυλίδα Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών  και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’αριθμ. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/14-06-2022) και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για καταστροφή υλικού των Σχολικών Μονάδων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

Θέμα 2ο: Επικαιροποίηση και έγκριση απολογισμού έτους 2018

Θέμα 3ο: Επικαιροποίηση και έγκριση απολογισμού έτους 2019

Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση και έγκριση απολογισμού έτους 2020

Θέμα 5ο: Επικαιροποίηση και έγκριση απολογισμού έτους 2021

Θέμα 6ο: Αποδοχή & κατανομή Α’ -Β΄  δόσης  ΥΠΕΣ 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Θέμα 7ο:Εξουσιοδότηση διευθυντή για την διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού -Δημοτικό Σχολείο Πελασγίας

  Ο Πρόεδρος

       Πρεμέτης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_se_synedriasi.doc38 KB
randomness