Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α-ΘΜΙΑΣ

Τετ, 08/12/2021 - 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678 εγκύκλιο 68η (       Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού του Υπουργείου Εσωτερικών και την Δ1α/ΓΠ.οικ.75414/03-12-2021 (ΦΕΚ Β’) 5673/03-12-2021 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 6  Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00>>,  την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Μεταφορά λογαριασμών Σχολικών Κοινοτήτων  στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος & υπογραφή σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ETE bank με την έκδοση χρεωστικής κάρτας πληρωμών.
  2. Εξουσιοδότηση διευθυντών για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών Σχολικών Μονάδων λόγω αντικατάστασης (1Ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων)
  3. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης 16.191,47 € (Γ’ Δόση 2021) ΥΠΕΣ, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών,  το οποίο αποδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Δήμο Στυλίδας και κατανομή στις σχολικές κοινότητες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας
  4. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης 16.191,47 € (Δ’ Δόση 2021) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών,  το οποίο αποδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Δήμο Στυλίδας και κατανομή στις σχολικές κοινότητες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας.
  5. Λήψη απόφασης  παράτασης εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Ριζόπουλου Αλέξανδρου
  6. Λήψη απόφασης παράτασης εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Κατσικονούρη Παναγιώτη
  7. Επικαιροποίηση αποφάσεων Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας
  8. Λήψη απόφασης για την μίσθωση του διαδικτυακού λογισμικού (Smanagement-plus) Διαχείριση Σχολικών Επιτροπών για την μηχανοργάνωση της επιτροπής και την νομική υποστήριξη

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΜΕΤΗΣ

randomness