Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

Τρί, 04/01/2022 - 14:30

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»   

        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα Στυλίδας, (Ταχ. Διεύθυνση:  Ελ. Βενιζέλου 31 - 35300  ΣΤΥΛΙΔΑ) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2020  (Α’ 87).

ΘΕΜΑ 1ο  : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

                     Εισηγητής: Προεδρεύων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

ΘΕΜΑ 2ο  : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.

                     Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                     Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

                                                                         Ο  προεδρεύων  Σύμβουλος               

                                             

                                                                         Κωνσταντίνος  Χριστοδούλου

Σχετικά Αρχεία