Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρ, 28/04/2023 - 10:15

 

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής  που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022,  το άρθρο 75 παράγραφος 6 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 28 Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής και αίτησης αναστολής – ακύρωσης και χορήγηση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο

Θέμα 2 : Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι οι ανωτέρω Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να επιδοθούν σήμερα στους οριζόμενους δικηγόρους λόγω καταληκτικής ημερομηνίας την 28/04/2023.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_15_2023_1.docx22.16 KB
randomness