Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δευ, 25/10/2021 - 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

                                                             ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα

με την υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 996 τ. Β΄) με θέμα «Έκτακτα μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο

της επικράτειας» την 25η Οκτωβρίου 2021  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  

Θέμα 1ο :  Εισήγηση για απευθείας ανάθεση εκμετάλλευσης του κυλικείου Γυμνασίου Ραχών. 

 

                                                                                                  Η Πρόεδρος

                                                                                     

                                                                                                  Στεργίου Βασιλική                                  

randomness