Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Σ

Δευ, 04/09/2023 - 08:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

                                                                            ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022»,  την 4η Σεπτεμβρίου 2023  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 08:30 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  12.963,58 € – B΄  επιχορήγηση

                  ΥΠΕΣ  έτους 2023 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική

                  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας

                  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

 

               Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση των  νέων  Διευθυντών  των Γυμνασίων και  Λυκείων Δήμου Στυλίδας-

                                 για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

               Θέμα 3ο : Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  Winbank με

                                 την  Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη  διενέργεια συναλλαγών μέσω

                                 του  παραπάνω  συστήματος των  νέων διευθυντών Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας.

 

               Θέμα 4ο : Εξουσιοδότηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων από την Πρόεδρο της Σχολικής

                                 Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο

                                 όριο  ανάληψης, για τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

 

               Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 9402/29-08-2023 αιτήσεως Συλλόγου «Πρωτοβουλία

                                 Νέων  Πελασγίας» για χορήγηση άδειας χρήσης χώρου του Λυκείου Πελασγίας για την

                                 πραγματοποίηση συναυλίας την 4-09-2023.

  

Η Πρόεδρος

     Στεργίου Βασιλική

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_gia_synedriasi_shol_epitropis_3_2023.doc68.5 KB
randomness