Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Δευ, 14/11/2022 - 11:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί  διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022)  την 18η Νοεμβρίου 2022  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  6.481,79 € – Συμπληρωματική  επιχορήγηση     ΥΠΕΣ  έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 10729/8-11-2022 αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. Πελασγιακός «Ακαδημία ποδοσφαίρου Πελασγίας» για παραχώρηση χώρου άθλησης Λυκείου Πελασγίας.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την επισκευή – αντικατάσταση πλακιδίων Λυκείου Πελασγίας.

            

                                                                                                  Η Πρόεδρος  

 

                                                                                                  Στεργίου Βασιλική                                  

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_gia_synedriasi_shol_epitropis_18-11-2022_.doc66 KB
randomness