Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Πέμ, 27/01/2022 - 11:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

                                                             ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα

με την υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 996 τ. Β΄) με θέμα «Έκτακτα μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο

της επικράτειας» την 31η Ιανουαρίου 2022  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 μ. για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  3.375,98 € – έκτακτη   επιχορήγηση

                  ΥΠΕΣ  έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική

                  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας

                   για κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

 

Θέμα 2ο : Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                   Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2021.

  Η Πρόεδρος

   Στεργίου Βασιλική

randomness