Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δευ, 05/09/2022 - 10:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί  διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022)  την 9η Σεπτεμβρίου 2022  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 Θέμα 1ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  13.503,92 € – Β΄ Δόση  επιχορήγηση

                  ΥΠΕΣ  έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική

                  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας

                   για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

 

               Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση της  νέας  Διευθύντριας  του Λυκείου Στυλίδας- για ανάληψη χρημάτων

                                 από τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

               Θέμα 3ο : Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής

                                 Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη

                                 διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω  συστήματος της νέας διευθύντριας

                                 του Λυκείου Στυλίδας.

       

 

                                                                                                  Η Πρόεδρος

                                                                                 

 

                                                                                             Στεργίου Βασιλική                                  

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_gia_synedriasi_shol_epitropis_.doc67 KB
randomness