Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Τετ, 26/04/2017 - 12:45

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας  σε μία η περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες :


1.Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών .
Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (6)
Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
Στατικές (8)
Μηχανολογικές , ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές (9)
Συγκοινωνιακών Έργων (10)
Λιμενικών έργων (11)
Υδραυλικών (13)
Ενεργειακών (14)
Τοπογραφίας (16)
Χημικές (17)
Χημικοτεχνικές (18)
Γεωλογικές (20)
Γεωτεχνικές (21)
Εδαφολογικές (22)
Δασικές (24)
Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
Περιβαλλοντικές (27)
2. Έργων
Οικοδομικά (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)
Οδοποιίας (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)
Υδραυλικών (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)
Ηλεκτρομηχανολογικών (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)
Έργα Πρασίνου (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

να υποβάλουν, έως και 16 / 5 / 2017, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου προσκομίζοντας αντίγραφο του εργοληπτικού η μελετητικού τους πτυχίο, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.
Συνημμένα: .
Υπόδειγμα Αίτησης Ενδιαφερομένων
Η Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων
Κοντού Γεωργία

 

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon sxedioprosklisis26417.doc86.5 KB
randomness