Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρ, 27/01/2023 - 11:15

                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

                                                              ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022»,  την 3η Φεβρουαρίου 2022  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                   Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022.

 

Θέμα 2ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  12.963,58 € – Δ΄   επιχορήγηση

                  ΥΠΕΣ  έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική

                  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας

                   για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Η Πρόεδρος

     Στεργίου Βασιλική

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_gia_synedriasi_shol_epitropis_1_2023.doc64.5 KB