Βρίσκεστε εδώ

Μελέτη διαγωνισμού συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου

Παρ, 12/05/2017 - 13:45

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών - ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης.
Προβολή της μελέτης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon meletisyntoximatwn.pdf1.1 MB
randomness