Βρίσκεστε εδώ

Μελέτη διαγωνισμού προμήθειας Η/Υ, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών μηχανογράφησης έτους 2017 Δήμου Στυλίδας

Πέμ, 20/04/2017 - 13:45

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών, αναλωσίμων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου, για το έτος 2017.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο τελικό ποσό των 45.000,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος των κωδικών ΚΑ 10.6654.0001, 10.7134.0001, 10.7134.0002, 10.7134.0003, του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2017, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και εγγραφή ποσού 45.000,00 ευρώ.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη στο σύνολο των ειδών, όπως προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Προβολή της μελέτης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon meleti2017.pdf716.15 KB