Βρίσκεστε εδώ

Επανέγκριση του διαγράμματος ορίων οικισμού «Παραλίας Ραχών» του Δήμου Στυλίδας

Τρί, 14/01/2020 - 09:45

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 64/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Στυλίδας ανακοινώνει με την υπ’αριθ. 197/2019 απόφαση του Δ.Σ.: Την επανέγκριση, αρμοδίως και κατά νόμο (Ν.4258/14 αρ.22 παρ.15Β), του διαγράμματος ορίων οικισμού «Παραλίας Ραχών» του Δήμου Στυλίδας, με το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια κατά το χρόνο ισχύ, με την υπ αριθμ. 3896/1987 (ΦΕΚ863Δ) απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την διαβίβαση του σχετικού Φακέλλου στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και περαιτέρω, με σκοπό την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 

Οι ενδιαφερόμενοι προς ενημέρωσή τους από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Στυλίδας.

Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε 15 μέρες από την τελευταία δημοσίευση.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

randomness