Βρίσκεστε εδώ

Έναρξη Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

Παρ, 06/07/2018 - 13:30

Ο Δήμος Στυλίδας σας πληροφορεί ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 30 και στελεχώνεται από Κοινωνικό λειτουργό, Ψυχολόγο και Διοικητικό υπάλληλο.

       Ο Δήμος είναι δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 ". Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Κοινωνικών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

       Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.

 

     Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου το οποίο εποπτεύεται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

       Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος « Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης » , καθώς άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, Αμεα, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

       Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22380- 22950 και στο email: kkoinotitas@stylida.gr.