Βρίσκεστε εδώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πέμ, 15/12/2022 - 13:15

Πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, δύο τακτικές δια ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Οι συνεδριάσεις  πραγματοποιήθηκαν με παρόντες δεκαοκτώ (18) Δημοτικούς Συμβούλους και εννέα (9) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Στην πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκε ένα τακτικό θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Στυλίδας για το οικονομικό έτος 2021. Κατά πλειοψηφία (12), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (6)

 Στη δεύτερη συνεδρίαση συζητήθηκαν τρία τακτικά θέματα και τρία προ ημερησίας διάταξης :

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022. Ομόφωνα(18)

Θέμα 2 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού της πράξης με κωδικό MIS 5075017 και ενάριθμο έργου 2021ΣΕ27510019. Ομόφωνα(18)

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης περί αιτήσεως των κα Γεωργία Γούλια, κ. Σπυρίδωνα Μεγαγιάννη και κ. Κωνσταντίνου Τσάκαλου για την υλοποίηση – σύνταξη πράξης αναλογισμού. Αναβάλλεται η συζήτηση κατά πλειοψηφία (17), κατά της αναβολής ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Λήψη απόφασης περί χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) στη θέση Πελασγία. Ομόφωνα Αρνητικά (18)

Θέμα 2 : Λήψη απόφασης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της «UNIPACK HELLAS CENTRAL AE». Κατά πλειοψηφία (17), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης περί χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) στη θέση Γαρδίκι. Ομόφωνα Αρνητικά (18)