Βρίσκεστε εδώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πέμ, 15/09/2022 - 11:45

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκαοχτώ (18) Δημοτικούς Συμβούλους και εννέα (9) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1 : 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. Ομόφωνα(18).

Θέμα 2 : 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022. Ομόφωνα(18).

Θέμα 3 : Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία (11), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (7)

Θέμα 4 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού ΣΑΕ 2014ΣΕ57200002. Ομόφωνα(18).

Θέμα 5 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Στυλίδας», 2022ΝΑ25500000. Ομόφωνα(18).

Θέμα 6 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.  Ομόφωνα(18).

Θέμα 7 : Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης. Ομόφωνα(18).

Θέμα 8 : Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας. Κατά πλειοψηφία (17), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 9 : Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί αιτήσεως της κας Δουβλέκα Λαμπρινής του Βασιλείου. Ομόφωνα(18).

Θέμα 10 : Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας. Κατά πλειοψηφία (17), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 11 : Καθορισμός αριθμού αδειών και αριθμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022. Ομόφωνα(18).

Θέμα 12 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022. Ομόφωνα(18).

Θέμα 13 : Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(18).

 Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης:

1) Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για ΣΑΕ 571 και κωδικό πράξης 2014ΣΕ57100004. Ομόφωνα(18).

2)Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας. Ομόφωνα(18).

                                                                        Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων        

                                                                                 Δήμου Στυλίδας