Βρίσκεστε εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Τετ, 19/10/2022 - 15:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Με την υπογραφή, σήμερα, της σύμβασης που αφορά στο έργο με τίτλο “Συντήρηση- Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας του Δήμου Στυλίδας” συνολικού ποσού 221.462,60€, μια ακόμη δέσμευσή μας γίνεται πράξη Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ572-2014ΣΕ57200002, αφορά στην τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών και η υλοποίησή του αποσκοπεί στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών.

Με το συγκεκριμένο έργο διορθώνουμε την εσωτερική οδοποιία σε διάφορες περιοχές του δήμου και αποδίδουμε στους κατοίκους των περιοχών αυτών ασφαλείς και λειτουργικούς εσωτερικούς δρόμους, πάντα σε συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων.

Συνεχίζουμε δυναμικά και με άλλες συμβάσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και είναι αποτέλεσμα της σοβαρής προσπάθειας που έχουμε καταβάλει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε τον Δήμο Στυλίδας τόσο με μικρές παρεμβάσεις όσο και με μεγάλα έργα υποδομής.

Φωτογραφίες