Βρίσκεστε εδώ

Δελτίο τύπου για την χορήγηση αποζημίωσης πληγέντων απο τη θεομηνία

Παρ, 08/09/2023 - 09:00

 

 

                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ DANIEL  ΑΠΟ 5/9/2023 ΕΩΣ 7/9/2023 ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ  

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας που έχει πληγεί η οικοσκευή τους ή υπέστησαν ζημιές στα κτίρια τους και χρίζουν επισκευής ότι μπορούν από 8/9/2023 να προσέρχονται στα κοινοτικά καταστήματα των εδρών του Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας και να συμπληρώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που υπάρχει ώστε να λάβουν τη εφάπαξ χορήγηση  προνοιακού επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών για κάθε νοικοκυριό του οποίου η κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€), μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:               

Α) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1)  τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Β )Φωτοτυπία  ταυτότητας του δικαιούχου προνοιακού επιδόματος                                        

Γ) Σε περίπτωση οικογένειας πολύτεκνων Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμο για την επιπλέον της αρχικής εφαπαξ χορήγησης επιδόματος  ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€)                                                                                                       

Δ) Σε περίπτωση  Ατόμων  με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση ) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ για την επιπλέον της αρχικής εφάπαξ χορήγησης επιδόματος  ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) . 

Στη περίπτωση που από την θεομηνία έχει υποστεί βλάβη  κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και χρίζει επισκευής  για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μπορούν να αιτηθούν την  εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο μετά την υποβολή των κάτωθι πρόσθετων δικαιολογητικών:

Α) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1)τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

Β) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Γ )προαιρετικά φωτογραφίες των ζημιών της κατοικίας των εγκαταστάσεων  ή των οικοσκευών  

  

Για την επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων του Ν. 4797/2021 που επλήγη εξοπλισμός ,πρώτες ύλες , εμπορεύματα κλπ  παρέχεται επιχορήγηση ενίσχυσης πρώτης αρωγής και θα πρέπει να απευθυνθούν στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας  ως προς την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά το στάδιο εκτίμησης και καταγραφής ζημιών, Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου .  

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

  Δημήτριος Ψάρρης

randomness