Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Τρί, 07/12/2021 - 15:30

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση με στόχο την καταγραφή των απόψεων, πολιτών και φορέων σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας αλλά και για την ηλεκτροκίνηση, εν γένει.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, μπορούν να το κάνουν συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο, που η συμπλήρωσή διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά ,

Μπορείτε να βρείτε το Ερωτηματολόγιο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePtmtswouKItwIr4WlbaT2mlNrqL06E2hFyt9-s1Ndul0vQw/viewform

randomness