Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Δευ, 08/11/2021 - 09:15

     Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/04-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5138/Β/05-11-2021) που αφορά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι, από Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021,  επιτρέπεται η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες του Δήμου και τα ΚΕΠ κατόπιν ταυτοπροσωπίας και υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

 α) πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

β) πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

γ) βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR έως 72 ωρών πριν ή rapid test έως 48 ωρών πριν), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

     Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test τελευταίου εικοσιτετραώρου), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

 

 

 

 

                                                                                  Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

   ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ