Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ Ενεργοποίηση της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%, 2%, 5%) και παρεπιδημούντων» για τους επαγγελματίες του Δήμου μας που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο.

Πέμ, 08/06/2023 - 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                           Στυλίδα 08/06/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενεργοποίηση της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%, 2%, 5%) και παρεπιδημούντων» για τους επαγγελματίες του Δήμου μας που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο.

Ο Δήμος Στυλίδας ενημερώνει τους  επιχειρηματίες του Δήμου οι οποίοι  υπόκεινται σε δημοτικό φόρο  , ότι ενεργοποίησε την παραγωγική λειτουργία της «Πλατφόρμας Δήλωσης  επί των ακαθαρίστων  εσόδων και παρεπιδημούντων» και πλέον  θα έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν  ηλεκτρονικά τις υποθέσεις που αφορούν τις δηλώσεις ακαθαρίστων εσόδων  και την πληρωμή των αντίστοιχων τελών.

Η «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και  παρεπιδημούντων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο  τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο είναι υπόχρεες
να καταβάλουν σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Η πλατφόρμα υπολογίζει αυτοματοποιημένα το αναλογούν τέλος και τυχόν πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής από την υποβληθείσα περιοδική δήλωση στην ΑΑΔΕ.Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιτυχημένη ηλεκτρονική πληρωμή οφειλής μέσω της υπηρεσίας online πληρωμών IRIS από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. Τα καταβληθέντα ποσά πιστώνονται απευθείας σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου Στυλίδας.

 Η ταυτοποίηση χρηστών για τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης  gov.gr  και συγκεκριμένα στο https://dae.govapp.gr  στην ενότητα για τις επιχειρήσεις , όπου θα συνδέονται με τους κωδικούς  taxisnet.

Για τις διαδικασίες που απαιτούνται υπάρχει εγχειρίδιο με πληροφορίες αναρτημένο στην ιστοσελίδα «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων (govapp.gr).

Για το Δήμο Στυλίδας ορίσθηκε ημερομηνία ένταξης στην  «Πλατφόρμα Δήλωσης  επί των ακαθαρίστων  εσόδων και παρεπιδημούντων» η 12/05/2023 και πλέον  όλες οι δηλώσεις των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά μέσω αυτής  , με εξαίρεση τις δηλώσεις που αφορούν περιόδους πριν την ημερομηνία ένταξης , οι οποίες θα υποβάλλονται στον Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εσόδων ,Δημ. Περιουσίας & Ταμείου στα τηλ: 2238350142  Τρίγκα Κων/να & 2238350138 Λυμπέρη Φωτεινή.

randomness