Βρίσκεστε εδώ

Υπηρεσίες - Διευθύνσεις

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟFAX

                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ    

22383-50100

22380-22889

                  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5011622380-24783
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50132
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50133 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΑΚΟΥΛΑ
22383-50134 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΑΚΟΥΛΑ22383-50138, 22383-50142
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΑΚΟΥΛΑ22383-50138, 22383-50142 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50136 

                   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5010922380-22572
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50140 22380-22572
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50115, 22383-50135
22380-22572

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5011122380-22572

                       ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50118 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50135 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50118 

                ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
22383-50136
 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ22383-50140, 22383-50200 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΔ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ22383-50310 

                ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50119, 22383-50124
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50127 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50119, 22383-50124
 
               ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ22380-22555 22380-22065
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝΡΑΧΕΣ22383-50200 22380-3123322380-31016
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50300 

            ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5014122380-24688  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50112 22380-24688 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ22380-2255522380-22065 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ2238350114 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383 50126 22380-24688 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ 22380-2255522380-22065 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ


 22383 50125

22383 50121

22380-24688

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50131 

                   Κ.Ε.Π   

Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

22380-24001

22380-22487

22380-22042
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝΑΧΙΝΟΣ22383-50400 22380-4121822380-41152
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50305 22383-5030622380-52035

                 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50108 
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΑΧΙΝΟΣ22380-41750 
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50312 
 
  
randomness