Βρίσκεστε εδώ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 12 λεπτά

Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/03/2024 14:34:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΔΖΩ1Ζ-5Λ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Μάρτιο έτους 2024

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Μάρτιο έτους 2024
Ημ/νια: 01/03/2024 14:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν79Ω1Ζ-172
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ειδική σύμβαση εργασίας

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Ειδική σύμβαση εργασίας
Ημ/νια: 01/03/2024 14:01:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Δ7Ω1Ζ-5ΤΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης μετακλητής Γενικής Γραμματέως

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης μετακλητής Γενικής Γραμματέως
Ημ/νια: 01/03/2024 13:17:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Χ3Ω1Ζ-ΧΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Οργανογράμματος του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Έγκριση Οργανογράμματος του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 01/03/2024 12:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΣΙΩ1Ζ-6Λ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 43/2024 για την ανάθεση της υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2024

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 43/2024 για την ανάθεση της υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 12:42:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΟΩ1Ζ-10Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.
Ημ/νια: 01/03/2024 12:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ647Ω1Ζ-ΘΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσιεύσεις περίληψης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2024)

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσιεύσεις περίληψης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2024)
Ημ/νια: 01/03/2024 12:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 657ΤΩ1Ζ-ΥΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 47

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 47
Ημ/νια: 01/03/2024 12:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠΖΩ1Ζ-3ΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 76

Παρ, 01/03/2024 - 15:12
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 76
Ημ/νια: 01/03/2024 11:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ2ΙΩ1Ζ-ΠΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
Ημ/νια: 29/02/2024 14:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑ6Ω1Ζ-Θ6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
Ημ/νια: 29/02/2024 14:22:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Κ3Ω1Ζ-697
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ
Ημ/νια: 29/02/2024 14:19:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ01Ω1Ζ-ΝΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ
Ημ/νια: 29/02/2024 14:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΠΗΩ1Ζ-5Γ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
Ημ/νια: 29/02/2024 14:15:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΜΚΩ1Ζ-ΙΝΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
Ημ/νια: 29/02/2024 14:03:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ5ΥΩ1Ζ-Ε1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 29/02/2024 14:01:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΤΝΩ1Ζ-Ξ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 29/02/2024 13:58:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΨΒΩ1Ζ-Ν0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων υπέρ του ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων υπέρ του ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Ημ/νια: 29/02/2024 13:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΧ6Ω1Ζ-Π42
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχές ειδικών συνεργατών

Πέμ, 29/02/2024 - 15:12
Θέμα: Αποδοχές ειδικών συνεργατών
Ημ/νια: 29/02/2024 13:50:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΖΒΩ1Ζ-43Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες