Βρίσκεστε εδώ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 46 λεπτά

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτου ΚΗΙ 1360 των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, μηνός Μαΐου 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτου ΚΗΙ 1360 των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 12:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ2ΔΩ1Ζ-Ξ7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Μαΐου 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 12:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩ1Ζ-ΕΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Μαΐου 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 11:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ801Ω1Ζ-ΝΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Μαΐου 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 11:24:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ7ΧΩ1Ζ-ΝΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης μηνός Μαΐου 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 11:10:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΟΨΩ1Ζ-5ΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Μαΐου 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 10:55:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΥΟΩ1Ζ-ΙΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ”

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ”
Ημ/νια: 01/07/2022 10:15:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΝΤΩ1Ζ-Δ13
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιουλίου έτους 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιουλίου έτους 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 09:57:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΖ2Ω1Ζ-5ΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλήλων τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Ιούλιο 2022

Παρ, 01/07/2022 - 15:12
Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλήλων τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Ιούλιο 2022
Ημ/νια: 01/07/2022 08:49:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 688ΗΩ1Ζ-Ν62
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

Πέμ, 30/06/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων
Ημ/νια: 30/06/2022 11:12:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ95ΤΩ1Ζ-6ΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Πέμ, 30/06/2022 - 15:12
Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/06/2022 09:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ψ7Ω1Ζ-Α1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Πέμ, 30/06/2022 - 15:12
Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/06/2022 09:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Π2Ω1Ζ-ΑΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 105: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Πέμ, 30/06/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 105: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 30/06/2022 08:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΦΥΩ1Ζ-Υ7Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 104: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Τετ, 29/06/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 104: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 14:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜ5Ω1Ζ-Ζ1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 103: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Τετ, 29/06/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 103: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 14:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ07Ω1Ζ-Η6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 102: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Τετ, 29/06/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 102: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 14:02:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΑΨΩ1Ζ-80Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)

Τετ, 29/06/2022 - 15:12
Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)
Ημ/νια: 29/06/2022 13:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ5ΚΩ1Ζ-34Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 101: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Τετ, 29/06/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 101: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 13:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ6ΞΩ1Ζ-79Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών περίφραξης».

Τετ, 29/06/2022 - 15:12
Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών περίφραξης».
Ημ/νια: 29/06/2022 12:23:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η8ΑΩ1Ζ-ΩΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 100: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Τετ, 29/06/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 100: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 12:22:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ3ΡΩ1Ζ-ΦΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες