Βρίσκεστε εδώ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 42 λεπτά

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (64 - 18/2/2022) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

Σάβ, 03/12/2022 - 15:12
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (64 - 18/2/2022) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
Ημ/νια: 02/12/2022 18:21:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΕΓΩ1Ζ-ΨΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (54 - 18/2/2022) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (54 - 18/2/2022) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης
Ημ/νια: 02/12/2022 15:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΡΗΩ1Ζ-ΦΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (54 - 18/2/2022) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (54 - 18/2/2022) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης
Ημ/νια: 02/12/2022 14:41:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Σ4Ω1Ζ-Δ2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Δήμου Στυλίδας»

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 02/12/2022 13:32:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΑΑΩ1Ζ-ΤΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (532 - 7/7/2022) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικου προγράμματος μακροχρόνια ανέργων 55-67

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (532 - 7/7/2022) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικου προγράμματος μακροχρόνια ανέργων 55-67
Ημ/νια: 02/12/2022 13:26:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 694ΓΩ1Ζ-ΦΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (531 - 7/7/2022) Τακτικές αποδοχές του προσωπικού του προγράμματος μακροχρόνια άνεργοι 55-67

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (531 - 7/7/2022) Τακτικές αποδοχές του προσωπικού του προγράμματος μακροχρόνια άνεργοι 55-67
Ημ/νια: 02/12/2022 13:22:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΘ8Ω1Ζ-ΠΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό του αρ. 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό του αρ. 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023
Ημ/νια: 02/12/2022 11:54:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 972ΞΩ1Ζ-ΕΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής
Ημ/νια: 02/12/2022 10:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΣΔΩ1Ζ-2ΥΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023
Ημ/νια: 02/12/2022 10:00:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Γ6Ω1Ζ-ΠΓΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022
Ημ/νια: 02/12/2022 08:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 650ΡΩ1Ζ-Σ9Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022

Παρ, 02/12/2022 - 15:12
Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022
Ημ/νια: 02/12/2022 08:13:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΡΔΩ1Ζ-ΛΘΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Σύστασης-Συγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Σύστασης-Συγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 01/12/2022 14:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΓΖΩ1Ζ-ΔΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλος δικαιώματος χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2023 και εφεξής

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Τέλος δικαιώματος χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2023 και εφεξής
Ημ/νια: 01/12/2022 14:21:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΣΞΩ1Ζ-Μ3Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:52:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ37Ω1Ζ-ΥΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022.

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022.
Ημ/νια: 01/12/2022 13:34:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΗΖΩ1Ζ-7Ν3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη ), έτους 2023

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη ), έτους 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:26:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΘΟΩ1Ζ-ΒΡΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΨΧΩ1Ζ-ΒΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:21:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Α6Ω1Ζ-3ΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2023

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:18:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω80ΡΩ1Ζ-ΡΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023

Πέμ, 01/12/2022 - 15:12
Θέμα: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023
Ημ/νια: 01/12/2022 13:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ω7Ω1Ζ-ΞΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness