Βρίσκεστε εδώ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 37 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 12: Ανάκληση της απόφασης αριθ. 11/2022 και λήψη νέας για Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2022.

πριν από 6 ώρες 37 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 12: Ανάκληση της απόφασης αριθ. 11/2022 και λήψη νέας για Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2022.
Ημ/νια: 28/01/2022 14:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΦΩ1Ζ-ΗΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Προϊσταμένου ΤΥ περί "Έγκριση μείωσης των απαιτούμενων κρατήσεων δεκάτων του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»."

πριν από 6 ώρες 37 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Προϊσταμένου ΤΥ περί "Έγκριση μείωσης των απαιτούμενων κρατήσεων δεκάτων του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»."
Ημ/νια: 28/01/2022 12:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΖΘΩ1Ζ-Π4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ε.Ε. Νο 2: Ανάκληση της αριθ. 1/2022 απόφασης και λήψη νέας αναφορικά με την Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2022.

Πέμ, 27/01/2022 - 15:12
Θέμα: Απόφαση Ε.Ε. Νο 2: Ανάκληση της αριθ. 1/2022 απόφασης και λήψη νέας αναφορικά με την Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2022.
Ημ/νια: 27/01/2022 13:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΚΘΩ1Ζ-Η33
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δ.Ε. Πελασγίας λόγω εκτάκτων συνθηκών και παράταση της ώρας έναρξης των μαθημάτων την Τετάρτη 26-01-2022 στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου Στυλίδας»

Τρί, 25/01/2022 - 15:12
Θέμα: «Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δ.Ε. Πελασγίας λόγω εκτάκτων συνθηκών και παράταση της ώρας έναρξης των μαθημάτων την Τετάρτη 26-01-2022 στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 25/01/2022 14:12:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕ7Ω1Ζ-Ο9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος με σκοπό την επανασύνδεση των καταναλωτών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τρί, 25/01/2022 - 15:12
Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος με σκοπό την επανασύνδεση των καταναλωτών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ημ/νια: 25/01/2022 13:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΥΑΩ1Ζ-1ΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας, που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού

Τρί, 25/01/2022 - 15:12
Θέμα: Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας, που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού
Ημ/νια: 25/01/2022 09:10:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΑΩ1Ζ-ΔΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.11: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2022.

Παρ, 21/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.11: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2022.
Ημ/νια: 21/01/2022 12:07:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ431Ω1Ζ-ΑΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2:Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2:Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)
Ημ/νια: 20/01/2022 14:10:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ53Ω1Ζ-80Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 1: Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 1: Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 20/01/2022 13:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΔΩ1Ζ-ΠΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 10: Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-02-2022 έως 31-01-2023

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 10: Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-02-2022 έως 31-01-2023
Ημ/νια: 20/01/2022 12:31:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ4ΒΩ1Ζ-ΖΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 9: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 9: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 20/01/2022 11:43:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ214Ω1Ζ-ΜΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 8: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας»

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 8: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 20/01/2022 11:16:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΝ1Ω1Ζ-ΖΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 7: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 7: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ
Ημ/νια: 20/01/2022 10:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΠ2Ω1Ζ-35Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 6: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 6: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 20/01/2022 10:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ε4Ω1Ζ-Β4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 5: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 5: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.
Ημ/νια: 20/01/2022 09:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ2ΟΩ1Ζ-ΝΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021 προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 €

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021 προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 €
Ημ/νια: 20/01/2022 08:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΘΛΩ1Ζ-ΟΞ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Μάγγου Θεοδώρου του Γρηγορίου.

Πέμ, 20/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Μάγγου Θεοδώρου του Γρηγορίου.
Ημ/νια: 19/01/2022 16:04:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Π9Ω1Ζ-ΠΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Τετ, 19/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 19/01/2022 13:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 662ΧΩ1Ζ-ΣΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Τετ, 19/01/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 19/01/2022 11:26:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ5ΕΩ1Ζ-ΤΚΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2022.

Δευ, 17/01/2022 - 15:12
Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2022.
Ημ/νια: 17/01/2022 11:43:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΙΖΩ1Ζ-ΖΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness